Individuele opstellingen

Ervaar je patronen in je leven die hardnekkig zijn? Of kun je bijvoorbeeld je plek niet vinden? Word je niet gezien of gehoord? Telkens weer dezelfde relatieproblemen? Vaak is de oorzaak hiervan te vinden binnen je familiesysteem.

Bij je geboorte krijg je het erfgoed uit vorige generaties mee. Wat onbewust is meegegeven is van invloed op je persoonlijke ontwikkeling en je relaties. Dit kan ruis, verwarring of zelfs verstrikking geven. Soms draag je een last die niet van jou is.

Familieopstellingen geven je inzicht in je erfgoed en de dynamiek van de relatie in je systeem van herkomst. Je kijkt op een dieper niveau naar de situatie en het laat je mogelijkheden zien om vanuit eigen veerkracht met hart en ziel invulling te geven aan je leven.

Het Familieopstellingen-werk heeft bekendheid gekregen door opstellingen te doen in groepsverband waarin representanten diverse rollen representeren.

Vanuit jarenlange ervaring met het werken met groepsopstellingen en individuele opstellingen weet ik nu dat een individuele opstelling net zo krachtig is als een opstelling in een groep.

In een individuele opstelling kom ik samen met jou snel tot de kern van datgene waarin je je gehinderd voelt.

Inzichten die worden verkregen tijdens een opstelling hebben geïntegreerd te worden in de dagelijkse praktijk.

Je krijgt persoonlijke adviezen mee, informatie vanuit de opstelling, die je toe kunt gaan passen.

Het kan zijn dat hier meerdere sessies voor nodig zijn.

Dit zal duidelijk worden in de eerste kennismaking. Uiteraard alles in samenspraak met jou.

Kosten:

€85 per uur (inclusief BTW)